Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi “Mua HR-V, nhận ngay quà chất”

Nguồn từ Honda Ôtô Kim Thanh - Ngày 12/11/2019